AEE LA SEDETA carrer Indústria 67, Barcelona aeelasedeta@gmail.com

ORGANIGRAMA

ASSEMBLEA

DE

SOCIS

JUNTA

DIRECTIVA

Presidenta

Marga Gal

Vicepresidenta

Mireia Serra

Secretària

Aina Viguera

Vocals

Genís Salas

Pilar Salinas

Tresorera

Anna López

ÀREA

ESPORTIVA

ÀREA

DE GESTIÓ

Coordinadora

de voleibol

Sara González

Coordinador

de futbol sala

Víctor Fernàndez

Gestora

econòmica

Sara González

Gestora

administrativa

Sara González