AEE LA SEDETA carrer Indústria 67, Barcelona aeelasedeta@gmail.com

INSCRIPCIONS PER AL CURS 2021-2022

IMPORTANT!

És

molt

important

llegir

detalladament

aquesta

pàgina.

El

procés

pot

resultar

complex

o

cometre

errors

si

no

s’ha

llegit amb atenció. En realitzar la inscripció s’accepta la totalitat de les condicions aquí especificades.

TERMINIS

En

inscriure’s

amb

el

curs

iniciat

es

queda

pendent

que

s’indiqui

si

hi

ha

places

o

queda

en

llista

d’espera.

En

cas

de

rebre la conformitat d’entrar a l’equip, la incorporació es farà immediata.

QUOTES En el moment de fer la inscripció es podrà escollir si es vol fer el pagament mensual o trimestral. Els cobraments mensuals es faran a principis de cada mes. Els cobraments trimestrals es faran a l’octubre, al gener i a l’abril (o en el moment de la fer la inscripció) Els càrrecs mensuals tenen atribuïts un suplement, de manera que les quotes trimestrals surten més econòmiques. IMPORTANT: Si un rebut ens és retornat, es notificarà a través d’una circular a la família que haurà d’efectuar l’ingrés (amb 3€ de recàrrec). Aquests recàrrecs són els que ens aplica el banc quan hi ha algun rebut retornat. QUOTES TRIMESTRALS Menors de 18 anys: 120€ trimestrals Majors de 18 anys: 129€ trimestrals QUOTES MENSUALS Menors de 18 anys: 43€ mensuals Majors de 18 anys: 46€ mensuals QUOTA D´INSCRIPCIÓ La quota d’inscripció es paga per domiciliació bancària, una sola vegada cada curs, pocs dies després de rebre la confirmació de la preinscripció. La quota d’inscripció no es cobra en el cas que algú quedi en llista d’espera. La quota d’inscripció en cap cas serà retornada si algú es dona de baixa, encara que això es produeixi abans de començar l’activitat, ja que la quota d’inscripció actua com a reserva de la plaça per a l’esportista. La quota d’inscripció varia en funció de la categoria a la qual es pertany (que indicareu en el moment de la inscripció): - 30€: alumnes de l’Institut La Sedeta que són socis de l’AFA - 40€: alumnes de l’Institut La Sedeta (no socis de l’AFA) - 50€: alumnes procedents d’altres centres PANERA DE NADAL Per tal d’alleugerir les quotes, pels volts de Nadal els esportistes hauran de vendre números del sorteig d’una panera de Nadal valorats en 25€ per jugador/a. Si algun esportista decideix no vendre la loteria, pot aportar directament els 25€ i quedar-se el talonari i equivaldrà a la quota real de l’AEE. És una iniciativa pensada per pagar una mica menys del què tocaria, en cap cas és un increment de la quota ACCEPTACIÓ DE SOCIS En el moment de formalitzar la inscripció s’accepta esdevenir soci de l’AEE La Sedeta, en les categories següents: A) Socis Infantils: Esportistes menors de 14 anys B) Socis de ple dret: Esportistes majors de 14 anys, alumnes o exalumnes de l’INS La Sedeta i tutors legals inscrits d’alumnes de l’INS La Sedea C) Socis no vinculats: Esportistes majors de 14 anys alumnes d’altres instituts i tutors legals inscrits d’alumnes d’altres instituts. COMPRA DE ROBA ESPORTIVA La roba esportiva necessària per formar part de l’AEE la trobareu a l’apartat «BOTIGA» d’aquesta pàgina web. El cobrament de la compra es farà mitjançant domiciliació bancària a l’inici del mes següent de fer la compra. El «Pack Futbol Sala» o el «Pack Voleibol» inclouen tot l’equipament necessari. Per comprar la roba, heu d’haver estat acceptats a l’AEE per tal de poder accedir a la botiga.