AEE LA SEDETA carrer Indústria 67, Barcelona aeelasedeta@gmail.com

INSCRIPCIONS PER AL CURS 2022-2023

IMPORTANT!

És

molt

important

llegir

detalladament

aquesta

pàgina.

El

procés

pot

resultar

complex

o

cometre

errors

si

no

s’ha

llegit amb atenció. En realitzar la inscripció s’accepta la totalitat de les condicions aquí especificades.

TERMINIS

-

Les

inscripcions

obren

per

a

tothom

l

’1

de

juliol

de

2022

.

Els

esportistes

que

han

estat

amb

nosaltres

el

curs

anterior,

rebran

la

sol·licitud

de

renovació

per

correu

electrònic

i

només

caldrà

revisar,

editar

i

enviar

les

dades

per

quedar

automàticament

renovats

a

la

base

de

dades.

La

resta,

podeu

inscriure-us

mitjançant

l’enllaç

a

peu

de

pàgina.

-

Fins

el

31

de

juliol

es

donarà

preferència

d’inscripció,

per

blocs,

seguint

l’ordre

següent

i,

dins

de

cada

bloc,

per

rigorós ordre d’arribada:

- Esportistes que han estat inscrits durant el curs 2021-2022

- Alumnes de l’Institut La Sedeta

- Altres esportistes

-

El

dilluns

1

d

’agost

tothom

rebrà

un

correu

electrònic

que

indicarà

si

ha

estat

acceptat

a

l’activitat

o

si

queda

en

llista d’espera.

- A partir de l’1 d’agost (inclòs) totes les inscripcions seran tractades per ordre d’arribada, independentment de si havien fet esport amb nosaltres i de l’institut del qual provinguin. QUOTES En el moment de fer la inscripció es podrà escollir si es vol fer el pagament mensual o trimestral. Els cobraments mensuals es faran a principis de cada mes (a partir d’octubre, el setembre no es cobrarà ) Els cobraments trimestrals es faran a l’octubre, al gener i a l’abril. Els càrrecs mensuals tenen atribuïts un suplement, de manera que les quotes trimestrals surten més econòmiques. IMPORTANT: Si un rebut ens és retornat, es notificarà a través d’una circular a la família que haurà d’efectuar l’ingrés (amb 3€ de recàrrec). Aquests recàrrecs són els que ens aplica el banc quan hi ha algun rebut retornat. QUOTES TRIMESTRALS Menors de 18 anys: 120€ trimestrals Majors de 18 anys: 129€ trimestrals QUOTES MENSUALS Menors de 18 anys: 43€ mensuals Majors de 18 anys: 46€ mensuals QUOTA D´INSCRIPCIÓ La quota d’inscripció es paga per domiciliació bancària, una sola vegada cada curs, pocs dies després de rebre la confirmació de la preinscripció. La quota d’inscripció no es cobra en el cas que algú quedi en llista d’espera. La quota d’inscripció en cap cas serà retornada si algú es dona de baixa, encara que això es produeixi abans de començar l’activitat, ja que la quota d’inscripció actua com a reserva de la plaça per a l’esportista. La quota d’inscripció varia en funció de la categoria a la qual es pertany (que indicareu en el moment de la inscripció): - 30€: alumnes de l’Institut La Sedeta que són socis de l’AFA - 40€: alumnes de l’Institut La Sedeta (no socis de l’AFA) - 50€: alumnes procedents d’altres centres PANERA DE NADAL Per tal d’alleugerir les quotes, pels volts de Nadal els esportistes hauran de vendre números del sorteig d’una panera de Nadal valorats en 25€ per jugador/a. Si algun esportista decideix no vendre la loteria, pot aportar directament els 25€ i quedar-se el talonari i equivaldrà a la quota real de l’AEE. És una iniciativa pensada per pagar una mica menys del què tocaria, en cap cas és un increment de la quota ACCEPTACIÓ DE SOCIS En el moment de formalitzar la inscripció s’accepta esdevenir soci de l’AEE La Sedeta, en les categories següents: A) Socis Infantils: Esportistes menors de 14 anys B) Socis de ple dret: Majors de 14 anys que mantenen o han mantingut un vincle directe amb l ’Institut La Sedeta (alumnes, pares, professors, etc). En inscriure-hi un menor d’edat, els tutors legals inscrits com a responsables esdevenen també socis de ple dret. C) Socis no vinculats: Esportistes majors de 14 anys alumnes d’altres instituts i tutors legals inscrits d’alumnes d’altres instituts. COMPRA DE ROBA ESPORTIVA La roba esportiva necessària per formar part de l’AEE la trobareu a l’apartat «BOTIGA» d’aquesta pàgina web. El cobrament de la compra es farà mitjançant domiciliació bancària a l’inici del mes següent de fer la compra. El «Pack Futbol Sala» o el «Pack Voleibol» inclouen tot l’equipament necessari. Per comprar la roba, heu d’haver estat acceptats a l’AEE per tal de poder accedir a la botiga. Els pantalons de xandall de l ’AEE La Sedeta són de compra voluntària, no entren al pack i mai seran requerits. SOL·LICITUD DE BECA L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de les famílies amb rendes baixes un sistema de beques per tal d’abaratir notablement els costos de l’activitat. A la pestanya «BEQUES» trobareu tota la infromació i l’enllaç per fer- ne la sol·licitud. Al setembre es fan els tràmits per tirar-ho endavant formalment. Per tal d’accedir a fer la sol·licitud, heu d’haver estat primer acceptats a l’AEE. En cas que alguna família no hagi rebut la beca i tingui dificultats per efectuar algun pagament, que es posi en contacte amb la junta directiva via correu electrònic per poder arribar a algun acord. No estar al corrent de pagament sense comunicació prèvia ni justificació pot comportar deixar en suspens l’activitat. HORARIS Els horaris provisionals els trobareu a l’apartat HORARIS d’aquesta pàgina web. Són orientatius i poden patir modificacions en qualsevol moment. Abans de començar el curs informarem dels horaris definitius.