AEE LA SEDETA carrer Indústria 67, Barcelona aeelasedeta@gmail.com

COVID-19

Davant la crisi de la COVID-19, des de l’AEE La Sedeta posem en marxa un protocol de les nostres activitats escolars que és d’estricte i obligat compliment per a esportistes, entrenadores i entrenadors. En aquest apartat web podreu trobar-ne sempre la versió més actualitzada, entenent que variarà en funció de les recomanacions o obligacions que arribin per part de les entitats pertinents o en funció de les decisions que puguem prendre les responsables d’elaborar-lo. Recordeu que la declaració responsable cal portar-la signada el primer dia d’entrenament de l’esportista per poder accedir dins de recinte.
PROTOCOL COVID-19 PROTOCOL COVID-19 MENORS D’EDAT MENORS D’EDAT MAJORS D’EDAT MAJORS D’EDAT
DECLARACIÓ RESPONSABLE